CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG KANKYO

KANKYO ENVIRONMET SOLUTIONS CO., LTD

Thành lập: Ngày 27 tháng 8 năm 2018

Vốn điều lệ: 14 tỷ VND

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Thôn Đại Từ – Xã Đại Đồng – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: (0221) 39 000 89 – (0221) 390 0198
Fax: (0221) 39 000 87
Email: contact@kes.vn

Thành viên công ty

Chủ tịch: Ông NAOTO HAMASHIMA
Giám đốc: Ông HOÀN XUÂN QUANG
Phó giám đốc: Ông TAKAMITSU KUMATA
Nhân viên: 8 nhân viên (tháng 3 năm 2019)

Các loại giấy phép

(Dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 5/2019)
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường theo nghị định 127/2014/ND-CP
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/201/ND-CP
– Giấy chứng nhận hoạt động thử nghiệm theo nghị định 107/2016/ND-CP
– Đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025:2017