Water

Quan trắc – Phân tích môi trường nước, cung cấp những số liệu chính xác nhất về hiện trạng hiện nay góp phần vào giải quyết vấn đề ô nhiễm nguồn nước ở Việt Nam.
Phòng Quan trắc – Phân tích môi trường của TNHH Giải pháp môi trường KANKYO phân tích được hầu hết các thông số trong mẫu nước thải, nước mặt, nước dưới đất, nước biển ven bờ, nước mưa theo các Quy chuẩn Việt Nam quy định hiện hành. Bao gồm:
・Quan trắc, phân tích mẫu nước thải
・Quan trắc, phân tích mẫu nước mặt.
・Quan trắc, phân tích mẫu nước ngầm.
・Quan trắc, phân tích mẫu nước biển ven bờ.
・Quan trắc, phân tích mẫu nước mưa

Tiến hành phân tích tại phòng thí nghiệm theo các TCVN hiện hành, Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
Các thông số phân tích tại PTN bao gồm:
・Nhóm hữu cơ
・Nhóm kim loại
・Nhóm thông số hữu cơ độc
・Nhóm vi sinh
・Nhóm thông số hóa học khác

Quan trắc nước thải trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất….
Mục đích:
・Giám sát theo dõi sự biến đổi về chất lượng môi trường nước thải theo thời gian và không gian
・Phát hiện các dấu hiệu thay đổi của các thông số, thành phần môi trường.
・Xác định giá trị định lượng của các thông số , thành phần môi trường đó.
・Kiểm soát sự thay đổi bằng các biện pháp trong quản lý môi trường.
Đối tượng:
Các Cơ sở sản xuất lớn hoặc nhỏ, các Khách sạn, các Bệnh viện, Phòng khám, Trường học, các Nhà hàng không phân biệt quy mô lớn nhỏ, chung cư, tòa nhà, các công trình xây dựng, các khu công nghiệp, khu dân cư, trung tâm thương mại và Siêu thị…..

Quan trắc nguồn nước ở các khu vực công cộng như ao, hồ, sông suối….
Mục đích:
・Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt khu vực, địa phương;
・Đánh giá mức độ phù hợp các tiêu chuẩn cho phép đối với môi trường nước;
・Đánh giá diễn biến chất lượng nước theo thời gian và không gian;
・Cảnh báo sớm các hiện tượng ô nhiễm nguồn nước;
・Theo các yêu cầu khác của công tác quản lý môi trường quốc gia, khu vực, địa phương
Đối tượng:
Các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương quản lý các khu vực công cộng, khu nuôi trồng thủy hải sản….