GIA HẠN HOÀN THÀNH LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI, KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC

Căn cứ theo Nghị quyết số 129/NQ-CP – Nghị Quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020, Mục 14. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện một số quy định của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP trong bối cảnh đại dịch Covid.

Cho phép gia hạn hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 thay vì 31 tháng 12 năm 2020 (Xem chi tiết)