KANKYO ENVIRONMET SOLUTIONS CO., LTD

Dai Tu – Dai Dong – Van Lam – Hung Yen – Viet Nam

WorkingOffice: Room R2 – 904, Gelex Tower Building, No. 52, Le Dai Hanh, Hai Ba Trung, Hanoi

(+84)221-390-0089

(+84)221-390-0087

contact@kes.vn

Contact us

Type *:
Nội dung *:
Họ và tên *:
Ngành nghề *:
Tên công ty *:
Địa chỉ :
Số điện thoại *:
Email *: