CÔNG TY CỔ PHẦN ENVIROMENTAL CONTROL CENTER (ECC)

Trụ sở chính: 3-7-23 Sanda-machi, Hachioji-shi, Tokyo

Thành lập: Ngày 23 tháng 7 năm 1971

Vốn điều lệ: 858,440 triệu JPY

Nhân viên: 272 nhân viên (tháng 6/2018)

Website: https://www.kankyo-kanri.co.jp/

Chứng khoáng: Niêm yết trên sàn chứng khoán JASDAQ Tokyo (Mã CK:4657)

CÁC LOẠI GIẤY PHÉP VÀ CHỨNG NHẬN:

・Giấy phép đo lường môi trường (Quan trắc và phân tích): Cục kiểm tra đo lường Tokyo số 1192 và số 485

・Giấy phép quan trắc môi trường lao động: Bộ lao động Tokyo số 13-6 và Bộ lao động Chiba số 12-2

・Giấy phép kiểm định chất lượng nước ăn uống: Số 32-57

・Giấy phép quan trắc môi trường không khí trong xây dựng: Số 43-57 và số 2-24

・Giấy phép tư vấn môi trường liên quan đến xây dựng: Số 29-7594

・Giấy phép đo lường về mùi hôi: Số 111(05) và Số 221(05)  Phòng Lab đo lường mùi – khí

・Giấy phép quan trắc đo lường đất đai, trầm tích: Số 2003-3-1147

・Giấy phép quan trắc phân tích Dioxin trong không khí, nước…

・MLAP (chứng nhận đo lường đặc biệt) : Số N-0016-01

Chứng nhận về đo lường Dioxin trong không khí, đất và nước

・ISO14001:2015 về quản lý hệ thống môi trường

・ISO9001:2015 về quản lý hệ thống chất lượng

・ISO/IEC17025: ASNITE0113T

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG ĐẠI ĐỒNG (DECOS)

Trụ sở chính: Thôn Đại Từ, Xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Thành lập: Ngày 16 tháng 5 năm 2016 (Ngày nhận giấy phép ĐKKH)

Vốn điều lệ: 11,360,000,000 VND

Nhân viên: khoảng 18 nhân viên

LĨNH VỰC KINH DOANH:

・Sản xuất và kinh doanh viên đốt RPF (Recycled Paper and plastic Fuel)

・Tư vấn môi trường

・Tái chế, mua bán phế liệu, phế thải

LIÊN DOANH GÓP VỐN:
1. Ichikawa Kankyo Engineering Co. , Ltd. (IKE)

Trụ sở chính: 25-11-2 Tajiri, Ichikawa-shi, Chiba-ken

Thành lập: Ngày 01 tháng 10 năm 1971

Vốn điều lệ: 50 triệu JPY

Nhân viên: 546 nhân viên (bao gồm cả thời vụ) (tháng 10/2019)

Website: http://www.ike.co.jp

Ngành nghề kinh doanh:

・Tái chế – xử lý rác thải

・Cơ sở tái chế

・Tư vấn môi trường

・Và các ngành nghề liên quan đến môi trường khác

2.Công ty CP Môi Trường Đô Thị Và Công Nghiệp 11 (URENCO11)

Trụ sở chính: Thôn Đại Từ Xã Đại Đồng Huyện Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên

Thành lập: Ngày 22 tháng 09 năm 2008

Vốn điều lệ: 20,000,000,000 VND

Nhân viên: khoảng 200 nhân viên

Website: http://www.urencodaidong.com.vn/

Ngành nghề kinh doanh:

・Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, thương mại, y tế và xây dựng

・Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hoá từ nguồn gốc phế thải: tái chế, tái sử dụng phế thải

・Tư vấn liên quan đến môi trường

・Và các ngành nghề liên quan đến môi trường khác